Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin
Engineered-Design-Insider-EDM-Electrical-Discharge-maching-2Oil-Gas-Automotive-Aerospace-Industry-Magazine

เครื่อง EDM (Electric Discharge Machine) คืออะไร?

EDM หรือ Electrical Discharge Machine นั้นหมายถึง เครื่องกัดเนื้อโลหะด้วยหลักการทำงานของกระแสไฟฟ้ามีความต่างศักย์สูง โดยการปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุที่เป็นโลหะสองชิ้น ได้แก่ ชิ้นงานและอิเล็คโทรด จนทำให้เนื้อโลหะถูกกัดเซาะตามแบบ CAD ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม จนได้รูปร่างชิ้นงานตามต้องการ

การใช้เครื่อง EDM เพื่อทำการผลิตให้ได้ชิ้นงานตามรูปทรงตามต้องการนั้น จำเป็นต้องทำการผลิตชิ้นอิเล็กโทรดที่จะใช้ในการตัดเฉือนชิ้นงานเสียก่อน ซึ่งการผลิตอิเล็กโทรดนั้นจะทำด้วยกระบวนการ CNC และ CAD/CAM โดยอิเล็กโทรดนั้นจะทำจากวสัดุที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าสูง เช่น ทองแดง หรือ แกรไฟต์ เมื่อทำการผลิตอิเล็กโทรดที่จะใช้สำหรับการตัดเฉือนชิ้นงานเสร็จแลว้ ก็จะนำอิเล็กโทรดมาต่อเข้ากับเครื่อง EDM ซึ่งเครื่อง EDM จะสร้างความต่างศักยร์ะหว่างอิเล็กโทรดและชิ้นงาน ขณะที่อิเล็กโทรดเข้าใกล้ชิ้นงานก็จะเกิดการสปาร์คระหว่างอิเล็กโทรดและชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานที่เป็นเหล็กเกิดความร้อนและละลายออกมาจนเกิดรูปทรงตามอิเล็กโทรด 

1. Die sinking

เครื่องจักร EDM นี่จะใช้แท่งอิเลกโตรดในการทำงาน รูปร่างของชิ้นงานจะขึ้นอยู่กับรูปร่างของอิเลกโตรด เพื่อให้ได้ชิ้นงานในลักษณะที่ต้องการจึงต้องนำเอาอิเลกโตรดไปขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทั่วไป แล้วจึงนำมาใช้งานกับเครื่อง EDM ในการทำงานของเครื่องประเภทนี้ อิเลกโตรดจะไม่สัมผัสกับชิ้นงานเลย อิเลกโตรดที่นำมาใช้ส่วนใหญ่จะเป็น ทองแดง หรือกราไฟต์ เครื่องประเภทนี้นิยมนำไปใช้ขึ้นรูปแม่พิมพ์พลาสติก

2. Wire Cutting

เครื่องชนิดนี้ จะใช้ลวดซึ่งเป็นอิเลกโตรดชนิดหนึ่ง ในการตัดชิ้นงานเป็นรูปร่างต่างๆ ที่กำหนดไว้ ก่อนจะเริ่มทำงานจะต้องเจาะรูชิ้นงานก่อน เพื่อให้สามารถใส่ลวดได้ ในการทำงานอิเลกโตรดจะไม่สัมผัสกับชิ้นงาน ลวดอิเลกโตรดที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายคือ ทองเหลือง หรือ Stratified Copper เครื่อง EDM ชนิดนี้นิยมใช้ขึ้นรูป Extrusion Dies และ Blanking Punche

EDM เป็นเทคนิคที่ควบคุมการกัดโลหะโดยการสปาร์คของกระแสไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าจะเป็นตัวกัดเซาะชิ้นงาน อิเล็กโทรดจะถูกแปรรูปให้มีรูปร่างตามแบบงานที่ต้องการ อิเล็กโทรดและชิ้นงานจะจมอยู่ในของเหลวที่เป็นฉนวน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดใสหรือน้ำกลั่น ของเหลวนี้จะไม่เป็นสื่อทางไฟฟ้า ในขณะที่เครื่อง EDM จะมีกลไกเซอร์โวมอเตอร์ (Server Motor) เป็นตัวควบคุมและรักษาระยะช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรดและชิ้นงาน ทำให้สามารถควบคุมค่าความละเอียดได้ในระดับ 0.002 มิลลิเมตรเลยทีเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้อิเล็กโทรดและชิ้นงานสัมผัสกัน

งานที่เหมาะกับการใช้ EDM นั้น ส่วนมากจะเป็นงานที่ต้องการความเที่ยงตรง งานที่ไม่สามารถขึ้นรูปหรือตัดเฉือนด้วยวิธีปกติได้ เช่น กลึงไม่ได้ กัดด้วยมิลลิ่ง Milling ไม่ได้ เจียรนัยไม่ได้ หรือทำได้แต่ทำได้ยากเพราะมีรูปร่างซับซ้อน หรือเป็นชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว เช่น ส่วนเบ้าของแม่พิมพ์ เป็นต้น

สามารถอ่านบทความ ติดตามข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของเรา ทางบริษัท เอ็ม.เค.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด มีความยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ