A Series

เครื่อง EDM

ฐานกักเก็บข้อมูลมากถึง 1,000

ง่ายต่อการใช้งาน

3 in 1 Design ที่กระทัดรัด
ติดตั้งและสอนการใช้งานถึงที่

บริการติดตั้ง สอนการใช้งาน และรับประกันตัวเครื่องมากถึง 1 ปี โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

Made in Taiwan