เครื่องแยกน้ำมัน King Nice

king nice logo
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้นานยิ่งขึ้น
Eco-friendly
Made in Taiwan