S55T Series

เครื่อง Wire Cut

การออกแบบโครงสร้างที่แข็งแกร่ง

เหมาะสําหรับการทำชิ้นส่วนที่มีความแม่นยําสูง

ฐานข้อมูลอัจฉริยะ

ฐานข้อมูลระบบผู้เชี่ยวชาญอัจฉริยะในตัวโดยแค่ป้อนพารามิเตอร์การตัดเท่านั้น ก็สามารถค้นหาเงื่อนไขการตัดที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

การออกแบบสายไฟฟ้าการซ่อนของสายไฟ

โครงสร้างเฉพาะ การป้องกันเป็นพิเศษสําหรับขั้วบวก และลบของสายไฟฟ้าและลวดเพื่อหลีกเลี่ยงริ้วรอยและความเสียหายของสายไฟฟ้า อันเนื่องจากการสัมผัสนานเป็นปี ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

Made in Taiwan