TPR Series

เครื่องเจาะ

tailift logo
ใช้งานง่าย

มีระบบ Auto ให้เลือกใช้งาน เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

ระบบป้องกันอย่างดี

ใช้งานปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีพิเศษ

Made in Taiwan