เครื่อง 5 แกน VU Series

Controller System

Heidenhain TNC640/Siemens 840D

ความเร็วและความแม่นยำ​​

โดดเด่นเรื่องความเร็วและความแม่นยำในการทำงาน​

Universal Type
Made in Taiwan